"Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie"

Tytułowy cytat by H. Jackson Brown Jr.

ZAPRASZAMY: LUBLIN 14-15.12.2019 r. MEDIATOR - MEDIATOR SĄDOWY szkolenie certyfikujące I stopnia

LUBLIN 14-15.12.2019 r. MEDIATOR - MEDIATOR SĄDOWY szkolenie certyfikujące I stopnia w Lublinie.

Szkolenie prowadzi RADCA PRAWNY, MEDIATOR SĄDOWY, doktor nauk prawnych. Szkolenie I stopnia jest zgodne ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 (Dz. U. 2001 Nr 56 Poz 591). Szkolenie jest niezbędne do wpisu na listę mediatorów sądowych w sprawach nieletnich (warunek o którym mowa w § 4 pkt 7). FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE DOSTĘPNY PONIŻEJ

                                                Mediacja sądowa szkolenie podstawowe1
          

W zakresie promowania standardów etycznych mediatorów oparte są o Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich uchwalony przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Ponadto treść szkolenia uwzględnia Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom oraz o NAJNOWSZE WYTYCZNE EUROPEJSKIEJ KOMISJI NA RZECZ SKUTECZNEGO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI - Council of Europe European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), a także zestaw narzędzi do doskonalenia mediacji zapewniający wdrożenie wytycznych CEPEJ w sprawie mediacji. Szkolenie I stopnia jest zgodne ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 (Dz. U. 2001 Nr 56 Poz 591). Szkolenie jest niezbędne do wpisu na listę mediatorów sądowych w sprawach nieletnich (warunek o którym mowa w § 4 pkt 7).

- Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe.
- W ramach szkolenia przewidziano także przerwy kawowe.
- Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu certyfikującego uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT wraz z informacją o nabytej wiedzu i umiejętnościach zgodnie ze standardami szkolenia.
- Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość kontynuowania szkoleń w ramach SYSTEMU STOPNIOWEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO MEDIATORA.

marzena  Szkolenie prowadzi dr Marzena Myślińska,
mediator sądowy z listy Sądu Okręgowego w Lublinie, radca prawny, autorka monografii: Mediacja w polskim porządu prawnym (2018). Trener Systemu Stopniowego Rozwoju Zawodowego Mediatora.

Na temat certyfikacji SYSTEMU STOPNIOWEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO MEDIATORA znajdziecie Państwo w dziale Ośrodek Warsztatu Prawa i Mediacji.

ok System Stopniowy Rozwoju Zawodowego Mediatora
Formularz dla instytucji:

Zgłoszenie pracownika na szkolenie Mediator w Lublinie pdf
(do czytania publikacji w formacie pdf niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader).

Formularz elektroniczny:

Serwis korzysta z technologii ciasteczek (cookies) w celu zbierania statystycznych informacji o odwiedzajacych i możliwie najlepszego dopasowania treści do potrzeb użytkowników. Jeśli nie życzą sobie Państwo aby informacje te były przez serwis zbierane można zablokować tą funkcję w ustawieniach Państwa przeglądarki. Brak takiego ustawienia oznacza zgodę na na ich zbieranie i przetwarzanie.