Ośrodek Wsparcia Psychologicznego i Pracownia Mediacji

Opublikowano: środa, 23, wrzesień 2020 Drukuj E-mail

                                                                       

                                                                             ośrodek wsparcia psychologicznego logo2.png           

                                                             

                                                                         Rezerwacja pod numerem telefonu: 500 558 119 lub 500 662 232

                                                                  Wspracie psychologiczne odbywać się może w formie zdalnej
                       tj. za pośrednictwem kanałów telefonicznych albo współczesnych narzędzi internetowych 

                                                                                     lub w formie stacjonarnej w Lublinie.

 

Ośrodek świadczy usługi w zakresie wsparcia psychologicznego dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, rodzin, a ponadto konsultacji w problematyce związanej z procesem edukacji i problemów szkolnych. 

  • Wsparcie psychologiczne dla rodziców, dzieci i młodzieży, wspieranie w działaniach wychowawczych i edukacyjnych, kryzysowych.
  • Konsultacje i profilaktyka specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu, trudności w nauce szkolnej.
  • Konsultacje i profilaktyka problemów emocjonlanych i wychowawczych dzieci i młodzieży związanych z procesem rozwojowym, sytuacją zdrowotną,domową i szkolną. 
  • Wspieranie dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych.
  • Prowadzenie postępowania mediacyjnego (mediacje w sprawach rodzinnych i w sprawach nieletnich, mediacje w sprawach karnych).

Prowadzimy postępowania mediacyjne (mediacja w sprawach rodzinnych, w sprawach nieletnich, karnych, pracowniczych, gospodarczych).

                                                               USŁUGI OŚRODKA SĄ PEŁNOPŁATNE, ZGODNIE Z CENNIKIEM:
                                    Konsultacja psychologiczna, wsparcie psychologiczne dla osoby dorosłej, dzieci, młodzieży: 140 zł (60 min).
                                                               Wymagana jest rezerwacja wizyt pod numerem telefonu: 500 558 119, 500 662 232

      MEDIACJE SĄDOWE (cywilne, rodzinne, pracownicze):
Koszty mediacji ze skierowania sądu reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. 
W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.
Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
1) przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej; 
2) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie; 
3) korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

W sprawach karnych oraz nieletnich sprawców czynu karalnego koszty mediacji ponosi Skarb Państwa.

      MEDIACJE POZASĄDOWE (umowne)
W sprawach o prawa majątkowe w których wartość przedmiotu sporu nie da się ustalić oraz w sprawach o prawa niemajatkowe:
Posiedzenie wstępne: 
100 zł brutto od każdej ze stron za jedno posiedzenie
Posiedzenie wstępne wspólne: 200 zł brutto
Posiedzenie mediacyjne dla każdej ze stron:
100 zł brutto od każdej ze stron na jedno posiedzenie
Posiedzenie mediacyje wspólne: 200 zł brutto
W sprawach o prawa majatkowe, w których wartość przedmiotu sporu jest możliwa do ustalenia:
1% wartości przedmiotu sporu, nie więcej niż 50 000 zł brutto

                                               W sprawie mediacji prosimy o kontakt tel.: 500 662 232, 500 558 119.

Odsłony: 1414

Serwis korzysta z technologii ciasteczek (cookies) w celu zbierania statystycznych informacji o odwiedzajacych i możliwie najlepszego dopasowania treści do potrzeb użytkowników. Jeśli nie życzą sobie Państwo aby informacje te były przez serwis zbierane można zablokować tą funkcję w ustawieniach Państwa przeglądarki. Brak takiego ustawienia oznacza zgodę na na ich zbieranie i przetwarzanie.