Renata Sikora. Myślenie projektowe Design Thinking

Opublikowano: czwartek, 10, październik 2019

photo6

Aktualne trendy, dotyczące rynku pracy i umiejętności, jednoznacznie wskazują, że już w bieżącym roku zdecydowanie wzrośnie znaczenie kompetencji miękkich u zatrudnianych osób.

Przewiduje się, że umiejętność współpracy, kreatywność i skuteczne rozwiązywanie problemów- to będą kluczowe kompetencje wymagane od aplikujących kandydatów.


Coraz bardziej liczą się też pożądane zachowania społeczne tj. umiejętność współpracy, aktywne słuchanie czy też otwartość w dzieleniu się wiedzą.

Wszystkie te umiejętności przez większość z nas traktowane są najczęściej po „macoszemu”. Nieustannie zdobywamy i pogłębiamy wiedzę produktową i merytoryczną, doskonalimy się w dziedzinach, którymi zajmuje się firma, w której pracujemy, a często zapominamy o tych tzw. miękkich kompetencjach, które jednak w twardy sposób zamykają nam drogę do zdobycia upragnionego stanowiska.

W każdym momencie można to zmienić.


Jednym ze sposobów na rozwijanie powyższych kompetencji jest sposób myślenia projektowego - Design Thinking, który uczy nas nowego podejścia do kreatywnego rozwiązywania problemów.

Design Thinking uwzględnia oczekiwania osób zaangażowanych w tym odbiorców, użytkowników czy też klientów, zwraca uwagę na ich emocje, nie boi się pomyłek i wykorzystuje rozbudowany proces grupowy.

Już od wielu lat największe korporacje korzystają z tego rodzaju myślenia projektowego tworząc własne odmiany Design Thinking, umożliwiające im odnoszenie sukcesów.


Co hamuje nas, żeby się do nich przyłączyć ? Żeby zmienić nasz sposób myślenia przy rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu nowych ścieżek? Żeby bardziej zrozumieć potrzeby i oczekiwania innych ludzi? Żeby pozwolić sobie na potknięcia i testy, które doprowadzą nas do upragnionego sukcesu ?

Jeśli tylko nieznajomość tego stylu myślenia, to warto jak najszybciej go poznać i stworzyć swój własny model szczególnie przydatny dla nas.


Design thinking jest bardzo uniwersalny i intuicyjny, może być wykorzystywany do rozwiązywania problemów i tworzenia innowacyjnych produktów czy procesów, może być implementowany wszędzie tam gdzie spotykamy się z potrzebami ludzi, może pomóc nam w rozwijaniu najbardziej pożądanych kompetencji na współczesnym rynku pracy.


Renata Sikora

Trener Lime Brand Sp. z o.o., konsultant zarządzania i sprzedaży, praktyk biznesu, Interim Manager, coach.

Certyfikowany Trener Biznesu, Certyfikowany Trener Sprzedaży, Certyfikowany Menadżer HR, Master NLP, posiada certyfikat Zarządzania Projektami ( IPMA).

 

dr Marzena Myślińska. Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR).

Opublikowano: wtorek, 27, luty 2018

                                               mediator sdowy I stopnia2

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution – „ADR”) – to zespół form, które na stałe zagościły w polskim porządku prawnym. Formy te, stanowią uzupełnienie procesu sądowego - mogą być stosowane zarówno wtedy, gdy spór jest już rozstrzygany przez sąd, a także zanim proces sądowy zostanie rozpoczęty. W odróżnieniu od rozstrzygania sporu przez sądy, formy te polegają na polubownym dojściu do porozumienia, w oparciu o komunikację (dyskusję) pomiędzy stronami sporu. Każda z form ADR opiera się o następujące zasady: dobrowolność, akceptowalność, poufność, autonomię konfliktu. Tym samym, udział w każdej z nich jest uzależniony od zgody stron sporu, które są również autorami treści porozumienia. Ponadto to strony sporu decydują o tym, czy w ogóle zawrą porozumienie czy też zrezygnują z udziału w danej formie przed jego zawarciem. Wszystkie informacje ujawnione w trakcie danej formy ADR objęte są obowiązkiem dyskrecji (chyba że strony sporu zdecydują inaczej).

Czytaj więcej...

dr Izabela Łucjan. Kompetencje zawodowe – co decyduje o sukcesie na rynku pracy

Opublikowano: wtorek, 20, luty 2018

blog 03Pojęcie kompetencji zawodowych stało się jednym z kluczowych pojęć opisujących zjawiska na rynku pracy wraz ze wzrostem znaczenia idei kapitału ludzkiego. Od momentu wejścia w epokę społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, pojęcie kompetencji stanowi jeden z istotnych elementów opisu współczesnych pracowników. Wśród różnorodnych rodzajów kompetencji istotne znaczenia mają kompetencje kluczowe oraz transferowalne.

Czytaj więcej...

dr Beata Kozyra. Rola HR w procesie zarządzania zmianą.

Opublikowano: wtorek, 20, luty 2018

blog 02Zmiana dla wielu nas wydaje się czymś oczywistym. Wciąż dostrzegamy kolejne zmiany w naszym bliższym i dalszym otoczeniu. Zmianie ulega w zasadzie wszystko – pogoda, frakcje polityczne, przepisy prawne, moda, muzyka, nawyki i zachowania, czy nasze ciało. To, że wszystko się zmienia dostrzegł Heraklit z Efezu już 500 lat p.n.e. mówiąc Panta rhei[1]. W IXX wieku Karol Darwin poszedł dalej i głosił, że gatunek, który nie adoptuje się do zmian, nie ma szans przetrwać. Bardziej współczesny nam ekspert Edwards Deming lubił mawiać Możesz się nie zmieniać, przetrwanie nie jest obowiązkowe.

Czytaj więcej...

Serwis korzysta z technologii ciasteczek (cookies) w celu zbierania statystycznych informacji o odwiedzajacych i możliwie najlepszego dopasowania treści do potrzeb użytkowników. Jeśli nie życzą sobie Państwo aby informacje te były przez serwis zbierane można zablokować tą funkcję w ustawieniach Państwa przeglądarki. Brak takiego ustawienia oznacza zgodę na na ich zbieranie i przetwarzanie.