Nota prawna

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: wtorek, 30, styczeń 2018 E-mail

Szanowni Państwo, w niniejszej zakładce publikowane są informacje na temat praw autorskich i innych praw do treści zawartych na niniejszej stronie (witrynie internetowej), a ponadto szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Ochrona praw autorskich i innych praw do treści zawartych na niniejszej stronie.

1.Administratorem niniejszej witryny internetowej jest Lime Brand Sp. z o.o.
2.Wszelkie materiały, utwory, nazwy, treści merytoryczne, znaki towarowe, teksty, dokumenty, pliki, oznaczenia usług, projekty graficzne, układy graficzne, grafiki, które znajdują się na niniejszej witrynie podlegają ex lege ochronie prawnej.
3.Zabronione jest ich wykorzystanie przez kopiowanie, publikowanie, publiczne przedstawianie, modyfikowanie, dystrybuowanie, powielanie, rozpowszechnianie, sprzedaż, importowanie, utrwalanie w każdej formie i za pomocą wszelkich środków, wykonywanie innych czynności w związku ze wskazaną zawartością, poza dozwolonym użytkiem osobistym określonym w przepisach prawa, bez uprzedniego pisemnego wyraźnego zezwolenia Lime Brand Sp. z o.o. lub właściwej strony trzeciej.
4.Zabronione jest także umieszczanie odesłań/przekierowań do niniejszej witryny internetowej, w sposób uniemożliwiający lub utrudniający poznanie źródła pochodzenia materiałów i treści.
5.Naruszenie zakazów o których mowa rozumiane jest przez działanie lub zaniechanie.
6.Korzystanie z niniejszej strony internetowej nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do treści w niej zawartych, w szczególności prawa do czerpania korzyści majątkowych.
7.Niniejszym użytek osobisty nie oznacza udzielenia jakichkolwiek licencji na wykorzystanie komercyjne, prawa co czerpania korzyści majątkowych, w szczególności nie oznacza zgody na włączanie części lub elementów lub całości do innych utworów za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego określonego w stosownych przepisy prawa.
8.Na niniejszej stronie internetowej mogą znajdować się przekierowania lub odesłania do innych stron internetowych. Za administrację tych stron Administrator niniejszej strony nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności za działania na nich podejmowane i publikowane tam treści.
9.Użytkownicy niniejszej strony są zobowiązani do zachowania należytej staranności w zakresie respektowania praw autorów do ich Utworów i innych praw dotyczących treści zawartych na stronie.
10.Artykuły w zakładce "Okiem eksperta" publikowane są na podstawie zgody autorów na ich publikację na niniejszej stronie wraz z podaniem imienia i nazwiska autora.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamantu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiertnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych RODO) (Dz.Urz. UE L119/1) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest LIME BRAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.Adres korespondencyjny: Lublin ul.Kryształowa 8/64. Kontakt do administratora danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontakt telefoniczny: 500 662 232 lub 500 492 399.Adres strony internetowej: www.limebrand.pl
W przypadku gdy rejestrują się Państwo przez formularz rejestracji na szkolenie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Lime Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, KRS 0000683372, REGON 367578714, NIP 7123342279, adres strony internetowej: www.limebrand.pl, kontakt do Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędnym warunkiem rejestracji na szkolenie oraz niezbędnym warunkiem udziału w szkoleniu oraz realizacji celów o których mowa poniżej.
3.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i realizacji szkolenia, w szczególności:
a) zawarcia i wykonania umowy, kontaktowania się z Uczestnikiem w celu prawidłowego wykonania usługi, udzielenia pełnej informacji i przedstawienia możliwości wykonania świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);
b) w zakresie który dotyczy rozpatrywania skarg i reklamacji w przypadku ich zgłoszenia oraz archiwizowania dokumentacji, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
c) dochodzenia roszczeń wobec zawarcia umowy z Uczestnikiem (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia RODO);
d) obsługi zgłoszeń wysyłanych z formularza kontaktowego w celu udzielenia odpowiedzi, a także przechowywania niektórych wniosków i udzielonych odpowiedzi w celu zapewnienia rozliczalności, (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO);
4. Administrator może przekazywać dane jedynie upoważnionym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w celu związanym z obsługą szkolenia, m.in. pracownikom Spółki w celu wykonywania obowiązków służbowych, dostawcom usług pocztowych, kurierskich, kancelariom prawnym.
5. Administrator jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez okres wskazany przepisami prawa bądź gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administratora.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo: ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; zyskiwania kopii tych danych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
W przypadku rejestracji, rezerwacji spotkań, udziału w sesjach (Ośrodek Wspracia Psychologicznego i Pracownia Mediacji) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Lime Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, KRS 0000683372, REGON 367578714, NIP 7123342279, adres strony internetowej: www.limebrand.pl, kontakt do Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędnym warunkiem rejestracji/rezerwacji spotkań/udziału w sesjach oraz realizacji celów o których mowa poniżej.
3.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i realizacji usługi, w szczególności:
a) zawarcia i wykonania umowy, kontaktowania się w celu prawidłowego wykonania usługi, udzielenia pełnej informacji i przedstawienia możliwości wykonania świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);
b) w zakresie który dotyczy rozpatrywania skarg i reklamacji w przypadku ich zgłoszenia oraz archiwizowania dokumentacji, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
c) dochodzenia roszczeń wobec zawarcia umowy (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia RODO);
d) obsługi zgłoszeń wysyłanych z formularza kontaktowego w celu udzielenia odpowiedzi, a także przechowywania niektórych wniosków i udzielonych odpowiedzi w celu zapewnienia rozliczalności, (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO);
4. Administrator może przekazywać dane jedynie upoważnionym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w celu związanym z obsługą, m.in. pracownikom Spółki w celu wykonywania obowiązków służbowych, dostawcom usług pocztowych, kurierskich, kancelariom prawnym.
5. Administrator jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez okres wskazany przepisami prawa bądź gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administratora.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo: ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; zyskiwania kopii tych danych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji e-mail.
1. Pana/Pani dane osobowe przekazane w treści skierowanej do nas korespondencji e-mail będą przetwarzane w celu udzielenia pełnej informacji/realizacji usługi, na podstawie zgody którą Pan/Pani wyraził/a poprzez wyraźne działanie (tj. przez wysłanie do nas wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 
a) Obsługa korespondencji w zakresie udzielenia pełnej informacji i przedstawienia możliwości wykonania świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO); 
b) zawarcia i wykonania umowy, kontaktowania się w celu prawidłowego wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);
c) w zakresie który dotyczy rozpatrywania skarg i reklamacji w przypadku ich zgłoszenia oraz archiwizowania dokumentacji, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
c) dochodzenia roszczeń wobec zawarcia umowy (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia RODO);
3. Administrator może przekazywać dane jedynie upoważnionym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w celach związanych o których mowa powyżej, m.in. pracownikom Spółki w celu wykonywania obowiązków służbowych, dostawcom usług pocztowych, kurierskich, kancelariom prawnym.
4. Administrator jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez okres wskazany przepisami prawa bądź gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administratora.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo: ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; zyskiwania kopii tych danych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Odsłony: 1231

Serwis korzysta z technologii ciasteczek (cookies) w celu zbierania statystycznych informacji o odwiedzajacych i możliwie najlepszego dopasowania treści do potrzeb użytkowników. Jeśli nie życzą sobie Państwo aby informacje te były przez serwis zbierane można zablokować tą funkcję w ustawieniach Państwa przeglądarki. Brak takiego ustawienia oznacza zgodę na na ich zbieranie i przetwarzanie.