Agnieszka Gąsior-Mazur. Odpowiedzialny biznes to wybór.

Opublikowano: wtorek, 20, luty 2018

blog 01Odpowiedzialny biznes to świadomy wybór, to filozofia działania która uwzględnia aspekty etyczne i ekologiczne oraz społeczne w działalności firmy. To sztuka pogodzenia zarządzania przedsiębiorstwem z budowaniem pozytywnych relacji z otoczeniem.

Dziś większym stopniu firma musi brać pod uwagę społeczny kontekst w którym funkcjonuje, otworzyć się na problemy otoczenia i zaangażować się w ich rozwiązywanie z poszanowaniem prawa jednostek i dobra społecznego. Co więcej inicjować i stabilizować przemiany społeczne. Aktualne wyzwanie dla firm odpowiedzialnych społecznie, to troska o swoją reputację, akceptację interesariuszy i budowanie tożsamości. Patrząc realnie na pozytywne i negatywne strony funkcjonowania firm, niekiedy odpowiedzialne działanie będzie polegało ma minimalizacji skutków działalności operacyjnej. Potrzeba uświadamiania i włączenia do strategii rozwoju firmy społecznej odpowiedzialności biznesu jest konieczna z uwagi na fakt, że tylko 30% przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce składa raporty na temat działań związanych z CSR (społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa) i CSV(tworzenie wartości wspólnej), w tym 70 % z nich to firmy duże i przedsiębiorstwa zagraniczne (dane uzyskane z badań PARP). Konieczne wydaje się zatem upowszechnianie i wdrażanie idei, tworzenia wartości ekonomiczno-społecznych wśród małych i średnich przedsiębiorstw poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i promowania dobrych praktyk. Koncepcja CSR stale się rozwija i coraz więcej firm chce patrzeć na swój biznes w kategoriach wartości a nie tylko kategoriach zysku finansowego.

Agnieszka Gąsior Mazur
Prezes Stowarzyszenia LKB

Odsłony: 898

Serwis korzysta z technologii ciasteczek (cookies) w celu zbierania statystycznych informacji o odwiedzajacych i możliwie najlepszego dopasowania treści do potrzeb użytkowników. Jeśli nie życzą sobie Państwo aby informacje te były przez serwis zbierane można zablokować tą funkcję w ustawieniach Państwa przeglądarki. Brak takiego ustawienia oznacza zgodę na na ich zbieranie i przetwarzanie.